Výzkumníci z CEITEC získají pomoc zkušených zahraničních expertů. Projekt SINNCE míří na veřejnost i průmyslové partnery

1. listopadu 2018

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Pomoc zkušených mentorů z Rakouska, Německa a Izraele, až ztrojnásobení publikační činnosti, výměnné pobyty či workshopy pro veřejnost a průmyslové partnery. To vše by měly být výstupy z nového projektu SINNCE, který byl na začátku října oficiálně představen na CEITEC VUT. Tříletý program má více propojit vyspělé a rozvíjející se země a napomoci České republice pozvednout vědeckou excelenci. Projekt se pak zaměří konkrétně na oblast nanověd a nanotechnologií. 

CEITEC se stal koordinátorem nového projektu SINNCE, který je součástí výzvy Horizon 2020 Twinning. „Cílem je vyrovnání úrovně států s nižší vědeckou výkonností se státy vyspělejšími, za které je považována většina zemí Západní Evropy či například Izrael,“ přiblížila manažerka projektu Božena Čechalová. Do projektu se kromě CEITEC Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy univerzity zapojila Technická univerzita ve Vídni, švýcarský ETH Zürich a Weizmannův vědecký institut v Izraeli. 

Čeští odborníci sestavili šest výzkumných skupin, které se budou zabývat oblastmi povrchů, nových materiálů a nanostruktur, zobrazováním, nanofotonikou, nanozařízeními či bioelektronickými systémy. Každá skupina pak bude mít přirazeny dva mentory ze spolupracujících zahraničních institucí. „Zkušení mentoři již začali s výzkumníky sestavovat výzkumné plány. Pomáhají jim identifikovat oblasti, kam výzkum směrovat. V budoucnu pak budou pomáhat se školením a tréninky pro výzkumníky, budou pořádat semináře a exkurze nebo budou například poskytovat odborné vedení při psaní článků,“ vyjmenovala některé z aktivit projektu Božena Čechalová.

Přednášky a workshopy budou otevřeny i zájemcům z veřejnosti či z institucí, které do projektu zapojeny nejsou. „Plánujeme pořádat například i přednášky pro střední a vysoké školy, dny otevřených dveří či workshopy pro průmyslové partnery v okolí,“ dodala Čechalová. 

Prvním velkým setkáním v rámci projektu byl kick-off meeting, kde se zároveň většina skupin sešla se svými mentory. „Projekt je implementačně velmi náročný,“ sdělil profesor Tomáš Šikola, koordinátor projektu. „Je zde velké množství aktivit, takže se jejich prostřednictvím zvýší nejen odbornost našich studentů a zaměstnanců, ale i jejich organizační a komunikační dovednosti,“ dodal.