Za mimořádné výzkumné výsledky vědců do 35 let byla rektorem MU oceněna Terezie Mandáková z CEITEC

16. května 2018

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Tisková zpráva, Brno, 16.5.2018; Z rukou Mikuláše Beka, rektora Masarykovy univerzity, dnes převzala Terezie Mandáková ocenění za mimořádné výzkumné výsledky vědců do 35 let. I přes svůj nízký věk je Terezie považována za světovou špičku v komunitě rostlinných cytogenetiků. V rámci skupiny Martina Lysáka, se věnuje studiu struktury evoluce genomu rostlin z čeledi brukovitých, kam patří i řada významných plodin jakými jsou brokolice, řepky nebo wasabi.

Jen od roku 2016 publikovala Dr. Mandáková celkem 18 prací ve špičkových vědeckých časopisech, jako jsou Nature Ecology and Evolution, Plant Cell, Plant Physiology, Plant Journal nebo Ecology. Sama si nejvíce cení dvou publikací:

1) Mandáková T. et al. (2017): Multi-speed genome diploidization and diversification after an ancient allopolyploidization. Molecular Ecology 26: 1-18, kde se svými kolegy zabývala procesem diploidizace rostlinných genomů. Popsala mechanizmy redukce chromozomového počtu a přestavby genomu, ke kterým během post-polyploidizační diploidizace dochazí. Tato studie jako první popsala rozdílné tempo evoluce genomu u druhů pocházejících ze společného allopolyploidního předka.

2) Mandáková T. et al. (2017): Diverse genome organization following 13 independent mesopolyploid events in Brassicaceae contrasts with convergent patterns of gene retention. Plant Journal 91: 3-21. V této studii Mandáková se svými kolegy zkoumali fenomén mesopolyploidie. Kombinací molekulárně-cytogenetických metod a sekvenování transkriptomu odhalila, že mnohé rostlinné druhy s diploidním chromozomovým počtem jsou ve skutečnosti recentní polyploidi a že chromozomový počet jako takový není odrazem ploidního stupně. Klíčovým výsledkem této studie je zjistění, že polybazičnost v mnoha rostlinných skupinách je zapříčiněna mesopolyploidií.

Obrazem o skutečném úspěchu vědce však nejsou publikace samotné, ale uznání jejich hodnoty a kvality výsledků výzkumů ostatními členy vědecké komunity. V roce 2016 byla Terezie Mandáková pozvána jako keynote speaker na prestižní International Conference on Polyploidy, Hybridization, and Biodiversity. V roce 2017 přednášela jako keynote speaker na dvou prestižních mezinárodních kongresech – Plant Genome Evolution a SCANDEM. Kromě toho vystoupila v uplynulých dvou letech na dalších třech konferencích jako zvaný přednášející (International Chromosome Conference, International Botanical Congress a AETFAT).

Terezie se také intenzivně věnuje pedagogické činnosti, přednáší a vede praktické kurzy a také školí studenty (v současnosti je školitelkou dvou doktorských, dvou magisterských a čtyř bakalářských studentů). V roce 2017 byla studenty nominována na nejlepšího pedagoga. Terezie své studenty a kolegy inspiruje nejen vědeckými výsledky, ale také svým nadšením pro vědu a pracovitostí.