Zaškolení uživatelů na přístrojích ovládaných samotnými uživately


Technologie / Metodologie:
Others

Zaškolení uživatelů na přístrojích, které jsou ovládány samotnými uživateli. Jedná se o přístoje Biacore T200 (SPR), multichannel SPR imaging system, DelsaMax Core (DLS), Jasco J-815 (CD), VP-ITC, VP-DSC, Monolith NT.115 Nano (MST), Prometheus (DSF), TG-40. Zaškolení je provedeno zaměstnanci CF BIC. Bez tototo zaškolení není možné dovolit uživatelům práci na přístroji (bez dohledu zaškolené osoby).