Brněnská firma G. L. Electronic získala prestižní certifikaci Evropské vesmírné agentury

16. prosince 2010

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Brněnská firma G.L. Electronic dnes získala prestižní certifikaci Evropské vesmírné agentury (ESA). Díky tomu může vyvíjet a vyrábět součásti satelitů a zapojit se do veškerých projektů, které jsou realizovány a financovány v rámci tendrů ESA. Certifikaci společnosti udělil L’Istituto Italiano della Saldatura z italského Janova v prostorách biotechnologického inkubátoru INBIT, kde G. L. Electronic sídlí.

Společnost G.L. Electronic se již od roku 2003 účastní celé řady mezinárodních kosmických projektů, které realizuje převážně v Itálii a ve Francouzské Guyaně. Bránu k vesmírným projektům, které může realizovat přímo z Brna, jí otevřelo až přijetí České republiky do Evropské vesmírné agentury (ESA) v roce 2008.

„Naše společnost plánuje v Brně vytvořit stabilní zázemí pro vývojový tým a tím upevnit svou pozici na českém trhu. Kromě již rozvinuté spolupráce se zahraničními partnery se chceme věnovat navazování kontaktů se zkušenými firmami z České republiky z oblasti leteckého i kosmického průmyslu, a také s institucemi zabývajícími se výzkumem a vývojem využívající kosmické aplikace,“ vysvětlil Luděk Graclík, ředitel G.L. Electronic. Prvním krokem bylo zahájení spolupráce se Středoevropským technologickým institutem (CEITEC). Odborníci z CEITECu se budou podílet na vývoji částí komponent desek plošných spojů, firma získá možnost využívat čisté prostory VUT v Brně, a tím rozšíří své zázemí moderních laboratoří v biotechnologickém inkubátoru INBIT.

„Jsem velmi potěšen, že inkubátor INBIT rychle plní své cíle a poskytuje špičkové zázemí firmám typu G.L. Electronic. Spolupráce této firmy s Evropskou vesmírnou agenturou je dalším důkazem slibně se rozvíjející regionální ekonomiky“, podotkl náměstek hejtmana Václav Božek.

G.L. Electronic již spolupracuje s italskými výrobci satelitů Thales Alenia Space Italia, Carlo Gavazzi Space, Telematics Solutions či Blue Electronic a hledá další partnery. Pomoci jí k tomu má také členství v Czech Space Alliance, která sdružuje české firmy z oblasti kosmického průmyslu.

V kosmickém průmyslu je kladen důraz na vysokou kvalitu, bezchybnou funkci a maximální spolehlivost všech použitých komponent. Uspět zde může pouze zkušená technologická firma, jejíž výrobní operace jsou certifikovány dle norem Evropské kosmické agentury (ESA).

Programy ESA představují pro české vědce a firmy příležitost zapojit se do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu kosmického prostoru, Země, družicové telekomunikace a navigace a kosmonautických technologií. Spolupráce s ESA zvyšuje jejich konkurenceschopnost a mezinárodní uplatnění. Aktivity ESA jsou financovány z příspěvků 18 členských států EU a Kanady, která má zvláštní statut spolupracujícího státu. Vložené prostředky se těmto státům vracejí formou průmyslových a výzkumných kontraktů, které jsou uzavírány na základě výsledků veřejných soutěží.

Jedním z projektů Evropské vesmírné agentury je také dnes velmi často zmiňovaný navigační systém Galileo, jehož centrála se bude stěhovat do České republiky již příští léto. Česko se tak stane jedním z center evropského vesmírného výzkumu a bude tak moci čerpat výhody, které ze spolupráce s ESA plynou. Blýská se na lepší časy české vědě, inovativním firmám i vysokým školám, které dokážou využít příležitosti spolupracovat s prestižními firmami z oboru.

Doplňující informace

O Jihomoravském inovačním centru (JIC)

Jihomoravské inovační centrum pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem a výzkumnými pracovišti. Centrum vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě.

Centrum usiluje o intenzivní propojení podnikatelského prostředí s vědecko-výzkumnou sférou jihomoravského regionu. Kromě jiného vytváří JIC platformu pro partnerství všech důležitých jihomoravských vědecko-výzkumných pracovišť, čímž přispívá ke zvýšení přínosu vědy a výzkumu na regionální i celorepublikové úrovni.

Pro inkubované firmy zajišťuje Jihomoravské inovační centrum finance, prostory, poradenství, kontakty, propagaci a pomoc při transferu technologií. Za dobu šesti let takto pomohlo vzniknout více než pěti desítkám firem, z nichž již 26 inkubační program úspěšně ukončilo.

JIC vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou: Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

www.jic.cz

O společnosti G. L. Electronic s.r.o.

G. L. Electronic s.r.o. se zabývá technickou podporou při výrobě satelitní techniky, jejího měření a kontroly kvality při realizaci vesmírných, leteckých a vojenských projektů. Již od roku 2003 se účastní celé řady mezinárodních kosmických projektů, které realizuje převážně v Itálii a ve Francouzské Guyaně. K těm nejvýznamnějším patří například projekt evropské laboratoře Biolab na jednotce raketoplánu Columbus určené k biologickým experimentům v mikrogravitních podmínkách, satelit ENMAP pro analýzu ekosystému, biofyzikální, biochemické a geochemické analýzy, satelit BepiColombo pro mapování planety a její magnetosféry, družice Sentinel 1 – SMU pro sledování pohybu na povrchu oceánů, satelit Swarm pro měření magnetického pole ke sledování změn zemského klimatu, satelit Cosmo pro sledování Země, odpalovací rampy Vega a Soyuz ve Francouzské Guyaně a další.

www.glelectronic.cz

Kontakt pro média:

Lucie Kanioková 725 558 145 kaniokova@jic.cz

Denisa Ranochová 608 445 255 denisa@ranochova.cz