CF: Centrální laboratoř Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Centrální laboratoř Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie

PŘÍSTUP DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU pro registrované uživatele (pro REGISTRACI klikněte ZDE)

Přístup do rezervačního systému

Pro registrované uživatele.

Registrace

Registrace do systému pro nové uživatele.


Vedoucí sdílené laboratoře

Mgr. Jiří Nováček, Ph.D. Mgr. Jiří Nováček, Ph.D. Vedoucí sdílené laboratoře
Telefon: +420 54949 3893
E-mail:
Kancelář:

msmt  logo_CIISB_small      

Hlavní činnost

Moderní elektronová mikroskopie biologických vzorků se ve strukturní biologii provádí na buněčné a molekulární úrovni pomocí 3D kryo-elektronové mikroskopie a kryo-elektronové tomografie, kdy vzorky jsou prudce zamraženy a tak uchovány blízko jejich přirozeném stavu. Kryo-elektronová tomografie (kryo-ET) je jediná metoda umožňující studium pleiomorfických struktur, jako jsou buňky a buněčné organely, zatímco kryo-elektronová mikroskopie (kryo-EM) se používá pro určení struktury jednotlivých částic, především větších makromolekulárních komplexů, které byly izolovány a vyčištěny pomocí biochemických metod. Obě metody poskytují informace o buněčné a molekulární úrovni makromolekulárních komplexů jako kompletních funkčních celků, a proto jsou ideální pro detailní analýzu jejich struktury a funkce, zvláště v kombinaci s komplementárními moderními biochemickými metodami. Hlavní činnost sdílené laboratoře se soustředí (i) na aplikaci kryo-EM a kryo-ET na důležité biologické komplexy in vitro a in situ, (ii) implementaci vhodných a nejmodernějších postupů ve zpracování obrazu a 3D rekonstrukcích a (iii) optimalizaci metod přípravy biologických kryo-vzorků.

Jedinečné vlastnosti

Hlavním cílem sdílené laboratoře je vytvořit centrum pro kryo-elektronovou mikroskopii na světové úrovni, které by bylo přístupné jak pro interní, tako pro externí uživatele. Centrum bude poskytovat přístup ke špičkovému přístrojovému vybavení pro kryo-EM, které je schopné automatické a vysokokapacitní kolekce dat pro 3D rekonstrukce purifikovaných komplexů, a pro kryo-ET buněčných a pleiomorfních struktur. Centrum bude dále poskytovat asistenci externím uživatelům / spolupracovníkům při zpracování obrazového materiálu (např. 3-D rekonstrukce, denoising, identifikace 3D molekul, segmentace, vizualizace). Projekty externích uživatelů budou vybírány formou peer review na základě vědecké kvality, technické vhodnosti a proveditelnosti. Centrum bude rovněž nabízet školení umožňující specialistům z jiných oborů získat potřebné schopnosti v analýze dat. Špičkové přístrojové vybavení a tým zkušených výzkumných pracovníků budou zárukou služeb na vysoké odborné úrovni, kvalitního školení i nákladově efektivního využívání zdrojů.

Základní přístrojové vybavení (sdílená laboratoř je v plném provozu od roku 2014)

  • Mikroskop TEM FEI Titan Krios vybavený přímým detektorem FEI Falcon II a energetickým filtrem GIF s 4k CCD kamerou

  • Mikroskop TEM FEI Tecnai F20 vybavený kamerou 4k CCD a dvěma kryo-držáky 

  • Mikroskop SEM/FIB FEI Versa3D vybavený kryo-komorou Quorum pro manipulaci s kryo-vzorky

  • Vitrifikační robot FEI Vitrobot Mk. IV 

  • Doutnavý výboj pro hydrofilizaci EM mřížek a uhlíková naprašovačka

Sdílená laboratoř je součástí českého národního centra evropské výzkumné infrastruktury INSTRUCT ERIC pod záštitou České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB), která je financována Ministerstevem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zahraniční výzkumníci mohou získat porporu z Projektu iNext.

msmt  logo_CIISB_small      


Novinky

Všechny novinky