CF: Centrální laboratoř Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Centrální laboratoř Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie

PŘÍSTUP DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU pro registrované uživatele (pro REGISTRACI klikněte ZDE)


Vedoucí sdílené laboratoře

Mgr. Jiří Nováček, Ph.D. Mgr. Jiří Nováček, Ph.D. Vedoucí sdílené laboratoře
Telefon: +420 54949 3893
E-mail:
Kancelář:

msmt  logo_CIISB_small      

Hlavní činnost

Moderní elektronová mikroskopie biologických vzorků se ve strukturní biologii provádí na buněčné a molekulární úrovni pomocí 3D kryo-elektronové mikroskopie a kryo-elektronové tomografie, kdy vzorky jsou prudce zamraženy a tak uchovány blízko jejich přirozeném stavu. Kryo-elektronová tomografie (kryo-ET) je jediná metoda umožňující studium pleiomorfických struktur, jako jsou buňky a buněčné organely, zatímco kryo-elektronová mikroskopie (kryo-EM) se používá pro určení struktury jednotlivých částic, především větších makromolekulárních komplexů, které byly izolovány a vyčištěny pomocí biochemických metod. Obě metody poskytují informace o buněčné a molekulární úrovni makromolekulárních komplexů jako kompletních funkčních celků, a proto jsou ideální pro detailní analýzu jejich struktury a funkce, zvláště v kombinaci s komplementárními moderními biochemickými metodami. Hlavní činnost sdílené laboratoře se soustředí (i) na aplikaci kryo-EM a kryo-ET na důležité biologické komplexy in vitro a in situ, (ii) implementaci vhodných a nejmodernějších postupů ve zpracování obrazu a 3D rekonstrukcích a (iii) optimalizaci metod přípravy biologických kryo-vzorků.

Jedinečné vlastnosti

Hlavním cílem sdílené laboratoře je vytvořit centrum pro kryo-elektronovou mikroskopii na světové úrovni, které by bylo přístupné jak pro interní, tako pro externí uživatele. Centrum bude poskytovat přístup ke špičkovému přístrojovému vybavení pro kryo-EM, které je schopné automatické a vysokokapacitní kolekce dat pro 3D rekonstrukce purifikovaných komplexů, a pro kryo-ET buněčných a pleiomorfních struktur. Centrum bude dále poskytovat asistenci externím uživatelům / spolupracovníkům při zpracování obrazového materiálu (např. 3-D rekonstrukce, denoising, identifikace 3D molekul, segmentace, vizualizace). Projekty externích uživatelů budou vybírány formou peer review na základě vědecké kvality, technické vhodnosti a proveditelnosti. Centrum bude rovněž nabízet školení umožňující specialistům z jiných oborů získat potřebné schopnosti v analýze dat. Špičkové přístrojové vybavení a tým zkušených výzkumných pracovníků budou zárukou služeb na vysoké odborné úrovni, kvalitního školení i nákladově efektivního využívání zdrojů.

Základní přístrojové vybavení (sdílená laboratoř je v plném provozu od roku 2014)

  • Mikroskop TEM FEI Titan Krios vybavený přímým detektorem FEI Falcon II a energetickým filtrem GIF s 4k CCD kamerou

  • Mikroskop TEM FEI Tecnai F20 vybavený kamerou 4k CCD a dvěma kryo-držáky 

  • Mikroskop SEM/FIB FEI Versa3D vybavený kryo-komorou Quorum pro manipulaci s kryo-vzorky

  • Vitrifikační robot FEI Vitrobot Mk. IV 

  • Doutnavý výboj pro hydrofilizaci EM mřížek a uhlíková naprašovačka

Sdílená laboratoř je součástí českého národního centra evropské výzkumné infrastruktury INSTRUCT ERIC pod záštitou České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB), která je financována Ministerstevem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zahraniční výzkumníci mohou získat porporu z Projektu iNext.

msmt  logo_CIISB_small      


Novinky

Všechny novinky