Den otevřených dveří neurovědní laboratoře MAFIL

16. 10. 15:00 - 17:00, 2018
Laboratoř Multimodálního a funkčního zobrazování, CEITEC MU

KDY: 16. října 2018 15:00 - 17:00


KDE: Laboratoř Multimodálního a funkčního zobrazování, CEITEC MU

 (vstup z ulice Studentská, Brno–Bohunice Zastávka Univerzitní kampus - sever, bus č. 40)

Tento den otevřených dveří bude připraven speciálně pro potenciální zájemce o využití sdílené laboratoře Multimodálního a funkčního zobrazování, pro možné dobrovolníky na vědeckých studiích a pro studenty vysokých škol, kteří se zajímají o neurovědy, zobrazovací metody apod. Návštěvníci se budou moci zeptat přímo v laboratořích na vše, co je zajímá, prohlédnout si naše laboratoře, seznámit se s aktuálními výzkumy, dovědět se něco o fungování výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging v oblasti medicínského zobrazování a získat kontakty pro případné budoucí spolupráce.