Intro Labs Day 2018

Začněte svoji vědeckou kariéru v oblasti Life Sciences včas!

Nepromarněte šanci získat náskok pro vaši budoucí kariéru a přihlaste se k vědecké spolupráci s jednou z laboratoří, které se prezentovali na INTRO LABS DAY 2018! Zašlete svůj životopis a motivační dopis do laboratoře svého výběru a do kopie emailu přidejte training@ceitec.muni.cz Kontakty na LABORATOŘE naleznete v prezentacích. 

Všechny prezentace z akce INTRO LABS DAY 2018 nalezente zde: http://ucnmuni-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/241419_muni_cz/EjM-svdqAC9Ll7CiyN4j4sYBAWb7IgFiA6nBMXL1V0qzew?e=jgwhni

 • Genome Stability and Cancer: Lumír Krejčí
 • Human Pluripotent Stem Cells: A Tool to Study Human Disease: Vladimír Rotrekl
 • Targeting Growth Signalling in Cancer: Stjepan Uldrijan
 • Využití buněčných screeningů pro navržení nových cílů terapie u leukémií a lymfomů: Michal Šmída
 • Analýza genomu nádorových buněk pomocí NGS - uplatnění ve výzkumu, diagnostice a terapii nádorovách onemocnění: Šárka Pospíšilová
 • Anti-aging Factors in Metabolism and Cancer: Manlio Vinciguerra
 • Secrets of Cancer Resistance: Jan Balvan
 • Iontové kanály - pasivní cesty k aktivitě: Markéta Bébarová
 • Recombinant Ferritin Nanocages for Targeted Delivery of Anticancer Compounds into Cells and Applications in Biorthogonal Therapy of Tumours: Vladimír Pekárik
 • Nové psychotropní látky přírodního původu - vliv na CYP450: Jan Juřica
 • Kanabinoidy a endokanabinoidní systém v regulaci metabolické aktivity cytochromu P450: Ondřej Zendulka
 • Interakce peptidů s buněčnou membránou: Robert Vácha
 • Strukturní bioinformatika a výpočetní chemie: Radka Svobodová
 • Protein Structure and Dynamics: Lukáš Žídek
 • Molekulární mechanismy metastazování nádorů: Pavel Bouchal
 • Molecular Mechanisms of Inflammaging: Jan Frič
 • Sestřih molekuly pre-mRNA a jeho role v problematice lidských genetických onemocnění: Pavla Hujová
 • Nové mechanismy vývojových regulací aneb zelený "mimozemšťan" mezi námi: Jan Hejátko
 • Transcriptional Regulation of Auxin Production for Plant Development: Helene Robert Boisivon
 • Magnetické pole a cirkadiánní rytmy živočichů i buněk: Martin Vácha
 • Příprava nanosoudků zvaných bambusurily a jejich využití: Vladimír Šindelář
 • Photosynthesis and Stress in Polar Plants: Biophysical Approaches to Study Underlying Mechanisms: Miloš Barták
 • Endokrinní disrupce- toxické účinky netoxických látek: Klára Hilscherová
 • Imunologie hmyzu: Pavel Hyršl
 • RNA and Immunity: Mary O´Connell