Svět pod drobnohleDEM na CEITEC

25. února 2019

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Tisková zpráva, 25. 2. 2019;

Středoevropský technologický institut CEITEC je předním výzkumným pracovištěm také na mezinárodním poli elektronové mikroskopie. Díky špičkovému vybavení mají vědci k dispozici jeden z největších elektronových mikroskopů ve střední a východní Evropě. I proto se letos CEITEC opět zapojuje do akce Dny elektronové mikroskopie v Brně. Brno má v tomto oboru dlouhou tradici a v posledních letech se oprávněně stalo jeho centrem. 

Dny elektronové mikroskopie se budou konat ve dnech od 6. do 10. března 2019 na různých místech Brna, slavnostní zahájení se uskuteční na Nové radnici. CEITEC se veřejnosti otevře pouze v sobotu 9. března.

Zájemci mohou navštívit jak CEITEC Masarykova univerzita, tak CEITEC Vysoké učení technické, kde je čekají komentované prohlídky unikátních laboratoří a čistých prostor. Ty největší elektronové mikroskopy přitom zabírají celou místnost. V rámci doprovodného programu na Masarykově univerzitě mohou zájemci zhlédnout rovněž výstavu mapující práci s elektronovým mikroskopem a sérii videí rotujících modelů virů, které by nemohly vzniknout právě bez podkladů z elektronového mikroskopu. Pro malé i velké návštěvníky budou připraveny zábavné tematické kvízy.

Program a registrace na prohlídky naleznete zde

Revoluční metoda při zkoumání bakterií

Jedinečná technologie kryo-elektronové mikroskopie, díky níž se pomocí proudu elektronů ve vakuu zobrazují hluboce zmrazené vzorky, je významnou součástí práce vědců na CEITEC. Pomocí této metody mohou zachytit i ty nejmenší detaily v řádu nanometrů. 

Použitím této technologie se například vědecké skupině virologa Pavla Plevky jako první na světě podařilo popsat, jak proniká bakteriofág do buněk zlatého stafylokoka. Tento poznatek může být využit při vývoji alternativní léčby infekcí vyvolaných bakteriemi rezistentními vůči standardním antibiotikům. Zjistěte více v rozhovoru s Pavlem Plevkou pro časopis TÉMA. 

Unikátní laboratoř ve střední a východní Evropě

Rozhodnutí vybavit CEITEC tou nejlepší technologií pro kryo-elektronovou mikroskopii a tomografii padlo již při jeho vzniku před deseti lety. Pořízení zařízení a jeho další rozvoj byl a je spolufinancován z evropských strukturálních fondů v rámci národních operačních programů – konkrétně OP VaVpI a OP VVV (Operační program Výzkum a vývoj pro inovace a Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Díky tomu se podařilo centrum vybavit technologiemi na světové úrovni.

Aktuálně centrum poskytuje přístup ke špičkovému přístrojovému vybavení pro 3D kryo-elektronovou tomografii, což je jediná metoda umožňující studium tzv. pleiomorfických struktur, jako jsou buňky a buněčné organely, a rovněž 3D kryo-elektronovou mikroskopii, která se používá k určení struktury jednotlivých částic. Technologie je specifická především tím, že vzorky je díky hlubokému zmrazení možné pozorovat ve stavu, který je velmi blízký jejich přirozenému (živoucímu) stádiu.

V současnosti  jsou laboratoře na institutu CEITEC unikátní nejen svým vybavením srovnatelným s nejlepšími pracovišti v západní Evropě, ale rovněž expertízou jeho vědeckých pracovníků. CEITEC poskytuje komplexní služby formou tzv. open access, což umožňuje, že je laboratoř kryo-elektronové mikroskopie a tomografie zpřístupněna nejen interním, ale rovněž externím vědeckým uživatelům z tuzemska i ze zahraničí, a to jak z akademické, tak i z průmyslové a aplikační sféry.

Pro samotný CEITEC má kryo-elektronová mikroskopie a tomografie obrovský význam jednak z hlediska vědeckého, tak i z hlediska zvýšení prestiže a zviditelnění institutu mezi výzkumnými centry ve světě.  

Tisková zpráva ke stažení zde

Kontakt

Ing. Mgr. Eva Doležalová Ing. Mgr. Eva Doležalová Manažerka PR a komunikace, Zástupkyně vedoucího oddělení
Telefon: +420 54949 3477
Mobil: +420 724 281 107
E-mail:
Kancelář: