CF: Laboratoř rostlinného výzkumu
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Laboratoř rostlinného výzkumu

PŘÍSTUP DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU pro registrované uživatele (pro REGISTRACI klikněte ZDE)

Rezervační systém

Přístup pro registrované uživatele

Registrace

Registrace pro nové uživatele.

 

Vedoucí sdílené laboratoře

Natallia Madzia Valasevich, PhD Natallia Madzia Valasevich, PhD Vedoucí sdílené laboratoře
Telefon: +420 54949 5799
E-mail:
Kancelář:


Hlavní činnost          

Sdílená laboratoř rostlinného výzkumu v CEITECu je otevřené zařízení umožňující přístup k výzkumné infrastruktuře pro pěstování rostlin v rámci základního výzkumu, k environmentální simulaci, jakož i fenotypizačním analýzám. Naše sdílená laboratoř provozuje 15 plně kontrolovaných velkoprostorových kultivačních komor (fytotronů) a 10 skleníků, které poskytují přesně definované prostředí pro kontrolované pěstování rostlin. Naše sdílená laboratoř je ústředním bodem pro špičkový biologický výzkum v širokém slova smyslu.   


Unikátní možnosti                

Naše sdílená laboratoř umožňuje vědecké komunitě přístup k technologiím pokročilé environmentální simulace, obsluhovaným vysoce kompetentními pracovníky. Zajišťujeme veškeré služby nutné k provádění rozličných druhů experimentů v kontrolovaném prostředí od nejjednodušších až po ty nejvíce specializované. Jsme schopni kontrolovat následující parametry: teplotu, vlhkost, intenzitu a kvalitu osvětlení, délka cyklů den/noc, včetně efektů rozednění a stmívání. 

K zajištění optimálního průběhu pěstování jsou používány výhradně elektroluminiscenční diody (LED). Tento světelný zdroj zajišťuje vynikající spektrální kvalitu s vysokou intenzitou záření a je proto ideální pro rozvoj fyziologie rostlin.

V určitých komorách je možné kombinovat různé světelné vlnové délky: UV (365,385 nm), modrá (400, 450 nm), zelená (525 nm), žlutohnědá (590 nm), červená (665 nm) a infračervená (730 nm).

Disponujeme také kultivačními komorami, s nastavitelnými hodnotami koncentrace konkrétních plynů (např. etylenu a oxidu uhličitého).

Můžeme simulovat následující environmentální stresové faktory: chlad (≥ +4°C), teplo (≤ +40°C), vysoké osvětlení, sucho.

Podpůrný personál u nás zajišťuje péči o půdní substrát, boj proti škůdcům a údržbu celého zařízení.


Jak odkazovat na naše zařízení?

Jestliže jste ke svému výzkumu využívali služby našeho zařízení, prosíme o výslovné uvedení této skutečnosti ve Vašich vědeckých výstupech. Ve vědeckých publikacích, obsahujících data, získaná výzkumem u nás, uvádějte, prosím, následující formulaci.

„Data, uvedená v tomto textu byla získána při použití infrastruktury Sdílené laboratoře rostlinného výzkumu při instituci CEITEC na Masarykově univerzitě.“